آشنایی با ما

در جهان امروز که زندگی همراه با تکنولوژی سرعت زیادی پیدا کرده و عصر ما را به عصر اطلاعات تبدیل کرده  ، مشاوره تخصصی اهمیت خاصی یافته است . حضور مشاور حقوقی در تیم مذاکره کننده ، هنگام انعقاد قرارداد ، در زمان بروز اختلاف و هنگام ارجاع امر به دادگاه یا داوری امری ضروری شده است .
این دفتر در کنار موکلین خود که عمدتا شرکتهای تجاری ، حمل و نقل و صنعتی می باشند سعی بر این داشته که کلیه نیازهای حقوقی موکلین را مرتفع نماید . لذا هرجا نیاز به توان تخصصی سایر همکاران بوده از این امر خودداری نکرده است .
حوزه تخصصی ما ، حمل و نقل با تاکید بر حمل و نقل دریایی است ، حضور در این حوزه تخصصی از سال 1376 و تجربه در موراد مختلف مانند قراردادهای اجاره کشتی  ، قرارداد حمل ، مدیریت کشتی ، مسائل مربوط به توقیف کشتی و بار ، تصادم کشتی ها و آلودگی دریایی ، مالکیت و پرچم ، دعاوی مربوط به بار و سایر مسائل مبتلا به در صنعت کشتیرانی خصوصا و حمل و نقل عموما همکاران این دفتر را به عنوان یک گروه تخصصی در این امر معرفی کرده است.
حضور در بازار حمل و نقل موجب آشنایی و بسط روابط کاری با صادر کنندگان و واردکنندگان عمده فعال در ایران نیز گردیده . ارائه خدمات حقوقی به شرکتهای خارجی که خواهان کار با شرکتهای ایرانی و داخل در قلمروی سرزمینی ایران بودند دریچه دیگری گشود که هرچند تحریم ضربات سختی به آن وارد کرد اما هرگز بسته نشد .
ارائه خدمات حقوقی همه جانبه مستلزم همکاری با حقوقدانان و وکلایی با تخصص های متفاوت است که خوشبختانه افتخار همکاری با بهترین متخصصان این حرفه را داریم . برای ارائه خدمات حقوقی به موکلان با وکلای مجربی در مراکز استانهای کشور توافقاتی به عمل آمده تا در صورت نیاز و عدم امکان سفر وکلای ما از تهران یا نیاز به وجود آشنایی محلی از خدمات آن همکاران استفاده گردد.
همکاری با وکلای بین المللی در امارات ، انگلیس ، ترکیه ، کشورهای حوزه خلیج فارس و دریا خزر  امکان ارائه خدمات حقوقی کامل و همه جانبه را به موکلین فراهم نموده است .
 

Copyright ©2014 - 2015 TABALEGAL SERVICES. All rights reserved